AC Luxatie

Het acromio-claviculair gewricht (AC-gewricht) vormt de verbinding tussen sleutelbeen en schouderblad. Bij een val op de schouder kan er een ontwrichting ontstaan van dit gewrichtje. Indien de ligamenten volledig inscheuren ziet men duidelijk een trapstand.

Bij weinig verplaatsing kan men dit conservatief behandelen. Hierbij dient de arm enkele weken in een draadverband ondersteund te worden.

Bij een uitgesproken verplaatsing met horizontale instabiliteit wordt dit gewricht best operatief gestabiliseerd. Bij mensen met een actievere levensstijl zal dit ook eerder operatief behandeld worden. 

In acute setting kan met het gewricht stabiliseren door middel van een stabiliserende constructie ter ondersteuning van de ligamenten. Hierdoor kunnen de ligamenten herstellen. Bij chronisch gevallen zal meestal een donorpees gebruikt worden ter vervanging van de ligamenten. Hierdoor ontstaat een zo anatomisch mogelijke reconstructie.

ac luxatie
tight rope